Deze site is van het kleinschalige  Bungalowpark ’t Hulzen.

Het parkje heeft een bestuur bestaat uit eigenaren van de woningen

op ’t Hulzen.

Deze website bevat informatievoorziening voor de leden van de coöperatieve vereniging 

én voor een ieder die voornemens is recreatief te verblijven in ’t Hulzen.

Op deze wijze willen we de promotie van ons park stimuleren.

Meer informatie?

bestuur@hethulzen.nl